Mere navnerod: Radiochef brugte afdød partners alias

Sagen om brug af falske navne i det århusianske mediemiljø vokser. Radiochef Rui Monteiro indrømmer at have udgivet sig for at være sin afdøde samarbejdspartner i flere mails til Slots- og Kulturstyrelsen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mere navnerod: Radiochef brugte afdød partners alias

Sagen om brug af falske navne i det århusianske mediemiljø vokser. Radiochef Rui Monteiro indrømmer at have udgivet sig for at være sin afdøde samarbejdspartner i flere mails til Slots- og Kulturstyrelsen.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Sagen om falske navne og afdøde århusianske stationsledere tager en ny drejning.
Det viser sig nemlig, at Jouko Kukkamäki alias Svend-Åge Ekberg ikke lod sig nøje med at bestride posten som stationsleder på Aarhus Lokalradio i tiden efter sin død i sommeren 2019. Faktisk indgik han den 12. juli, blot en uge efter sin bisættelse, også i en mailkorrespondance med Slots- og Kulturstyrelsen om tv-stationen LTV OJ. Det viser en aktindsigt, som Slots- og Kulturstyrelsen har givet i forbindelse med Indblik.net og Journalista.dk’s fælles artikelserie om offentlige tilskud til lokalradio- og tv-miljøet i Danmark.
Henvendelsen fra styrelsen drejede sig i dette tilfælde om LTV OJ’s revisionspåtegning, og selvom nogle vil indvende, at det emne lyder dødkedeligt, er man nu engang nødt til at være i live for at kunne respondere.
Sagen har da også en mere jordnær og logisk forklaring, end at Svend-Åge Ekberg skulle have deltaget i foreningens drift fra det hinsides. Forklaringen er, at det såmænd var den lokale radiochef Rui Monteiro, der brugte Ekbergs alias i korrespondancen med styrelsen. Rui Monteiro er til daglig leder af Interkulturel Mediehus i Aarhus-forstaden Åbyhøj, der huser i alt syv lokalradio- og tv-stationer.
Tvunget af omstændighederne
Monteiro svarede på vegne af LTV OJ på Slots- og Kulturstyrelsens henvendelser på trods af, at han end ikke sad i bestyrelsen for foreningen og altså formelt ikke havde noget med den at gøre. Han varskoede heller ikke den siddende bestyrelse om, at han svarede på foreningens vegne og indlod sig på en forklaring om revisionspåtegningen, som det sædvanligvis er netop bestyrelsens lod at afgive.
Rui Monteiro forklarer selv, at han følte sig tvunget af omstændighederne:
”Deadline for TV-ansøgningen var den 13. juni, og der var Svend Åge Ekberg i live. Svend Åge skulle være redaktionsleder for LTV OJ og kontaktperson til myndighederne. Da det var frivilligt arbejde, ville han bruge Jouko Kukkamäki, hans ”medienavn”, som han kaldte det. Svend Åge Ekberg ventede på en operation (problemer med hjertet) og var indlagt i juni 2019. I det Svend Åge Ekbergs tilstand var meget dårlig, gav han mig i begyndelsen af juni adgang til hans e-mail, så jeg kunne administrere den,” svarer Rui Monteiro, da Indblik.net spørger ind til sagen.
Han forklarer videre, at han selv og tv-stationerne under Interkulturel Mediehus efterfølgende gik på sommerferie, og at han ikke hørte mere til Svend-Åge Ekberg, før en bekendt på Facebook uploadede et billede af en bårebuket.
Svend-Åge Ekberg var blevet bisat 7. juli uden familie, venner eller kolleger til stede, men Rui Monteiro vidste godt, at Ekberg var død, da han indlod sig på mailkorrespondancen med Slots- og Kulturstyrelsen 12. juli.
Bestyrelsen var på ferie
Indblik.net og Journalista.dk har tidligere beskrevet, hvordan Rui Monteiro har etableret et større netværk af radio- og tv-stationer under paraplyorganisationen Interkulturel Mediehus Aarhus. Det er også beskrevet, hvordan brugen af aliasser i flere af foreningerne har påkaldt sig Radio- og tv-nævnets opmærksomhed.
Rui Monteiro selv har tidligere brugt pseudonymet Guy de St. Claire i regi af lokalradioen Gellerup Radio, mens Ekberg også har brugt det finskklingende alias i sit virke på radiostationen Aarhus Lokalradio. Da Radio- og tv-nævnet i november 2019 blev bekendt med de falske navne, modtog begge foreninger en påtale, men ingen yderligere sanktioner. Hverken styrelse eller nævn var dog klar over, at Jouko Kukkamäki var et alias i forbindelse med føromtalte mailkorrespondance.
Rui Monteiro fastholder, at situationen krævede hurtig indgriben og afviser, at han kunne have handlet anderledes. Han forklarer til Indblik.net, at det var hans hensigt at forklare Slots- og Kulturstyrelsen om sagens rette sammenhæng efter en rokade i LTV OJ’s bestyrelse. Han ville også gerne have varskoet bestyrelsen i foreningen, men de var alle på sommerferie og ikke til at få fat på, da Svend-Åge Ekberg gik bort.
”Jeg var den eneste udover Svend-Åge, som havde dybt kendskab til LTV OJ’s ansøgning, og det ville først være efter sommerferien (i begyndelsen af august), man kunne gøre noget vedrørende hans død i forhold til foreningen og kulturstyrelsen. Så jeg besluttede mig for at sende informationerne, som kulturstyrelsen bad om, og til det benyttede jeg Jouko Kukkamäkis e-mail til at besvare den, da der ikke skulle underskrives noget.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7823″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8645″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”9114″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?