Venstre om nyt miljøpolitisk lovforslag: Tyveri ved højlys dag

Miljøminister Lea Wermelins forslag om at forbyde dyrkning af såkaldte § 3-arealer møder kritik fra både interesseorganisationer og forskere.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Venstre om nyt miljøpolitisk lovforslag: Tyveri ved højlys dag

Miljøminister Lea Wermelins forslag om at forbyde dyrkning af såkaldte § 3-arealer møder kritik fra både interesseorganisationer og forskere, som kalder lovforslaget for symbolpolitik. Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen har nu kaldt ministeren i samråd om sagen.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Fredag den 24. april førstebehandlede Folketinget miljøminister Lea Wermelins (S) forslag om at forbyde dyrkning af de såkaldte § 3-arealer, der blandt andet tæller heder, moser og enge. Der vil for landbrugets vedkommende primært være tale om cirka 37.000 hektar kulturenge, som i forvejen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, men som det fremover kan blive helt forbudt at gødske, bearbejde og sprøjte.
Men forslaget er ren symbolpolitik, mener flere forskere, der har udtalt sig til Ingeniøren. Effekterne af forbuddet er ganske enkelte for beskedne til, at det kan betale sig at lovgive.
”Det betyder ikke så meget, at man forbyder gødskning og sprøjtning på de her arealer. Det har mest en symbolsk betydning, hvor man vil fortælle nogle bestemte vælgergrupper, at man vil naturen det godt. Man har ikke lyttet til fagfolkenes forslag til effektive virkemidler,” siger Hans Henrik Bruun, der er professor i økologi og udvikling ved Københavns Universitet, til Ingeniøren.
Han bakkes op af Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Aarhus Universitets Institut for Bioscience.
Ingen erstatning til berørte landmænd
Lea Wermelin fastholder dog overfor samme medie, at lovforslaget opfylder sit formål. Hun henviser blandt andet til, at en undersøgelse fra Aarhus Universitet anslår, at der i løbet af de første ti år fra lovens indførelse vil være en mærkbar forbedring af natur og biodiversitet.
Miljøministeren får i en opfølgende artikel opbakning af professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Det springende punkt er denne del af debatten er, om lovforslaget er målrettet truede arter eller den ”almindelige” natur.
Mens den fulde videnskabelige konsensus altså er fraværende, står det derimod klart, at lovforslaget ikke indeholder en kompensationsordning til de berørte landmænd, da det efter ”Miljø- og Fødevareministeriets samlede vurdering har karakter af generel, erstatningsfri regulering, der er begrundet i væsentlige naturbeskyttelsesinteresser.”
Det har fået Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen op af stolen. Han har derfor indkaldt miljøministeren til et samråd om sagen.
”Regeringens forslag er tyveri ved højlys dag. De griber ind i ejendomsretten, fratager landmændene rettigheder og pålægger restriktioner, og så løber de fra regningen ved ikke at yde kompensation. Det, synes vi, er helt grotesk. Jeg vil spørge ministeren om, hvorfor hun ikke vil yde fuld erstatning,” siger Erling Bonnesen til Indblik.net.
Han bakkes op af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der også går i rette med lovforslaget, som man kalder ”eksproprierende” og ”skadeligt for biodiversiteten”.
Rammer områder med lav naturværdi
Erling Bonnesen har også noteret sig den videnskabelige del af diskussionen, og at forslaget af flere forskere vurderes ikke at have nogen effekt.
”Det virker besynderligt, når forskere og eksperter går ud og siger, at det stort set ingen naturværdi har og faktisk er ren symbolpolitik, at ministeren turer frem med forslaget. Derfor har vi opfordret ministeren til kort og godt at trække forslaget tilbage og gå i dialog med partierne i Folketinget om at få lavet nogle mere målrettede naturtiltag,” siger han.
”Over halvdelen af de arealer, ministeren foreslår forbud på, ligger med meget lav naturværdi. Dem kunne man få pillet ud og sat kikkerten ind på at få skåret til, så det alene handler om de § 3-arealer, hvor der rent faktisk er noget natur at passe på.”
Venstre er dog til at tale med, så længe landmændene erstattes for de tab, de vil blive påført med lovens gennemførelse, fortæller Erling Bonnesen:
”Hvis ministeren på samrådet vil bekræfte, at hun yder fuld erstatning for tabet til landmændene, så er vi i gang med en samtale.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6393″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6765″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6942″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?