Europa

En verdensbegivenhed – mandag den 26. februar – i silende regn.

Viktor Orban og Ulf Kristersson er så forskellige som politikere nu udkommer. Og de kommer fra lande der er lige så forskellige som deres ledere. De to kom til at strides. En asymetrisk strid uden regler og rimelighed. Ulf Kristersson kunne ikke imødekomme Orban, eftersom Orban ikke havde stillet reelle veldefinerede krav til Sverige.

Europa

Ungarn: klassens uartige dreng med Viktor Orban i spidsen

Voksne danskere husker Ungarn som det første østland, der forsøgte at forlade Sovjetblokken. Danmarksindsamlingerne rørte og samlede danskerne. Nu vogter ungarerne deres ydre mur, så nidkært, at pigtrådsstemningen minder om den fra 1956.

Kronik

Omtanke contra undskyldninger

Respekt for undskyldninger. Men langt bedre ville være omtanke og respekt for faglighed. Netop på skoleområdet har der været store svigt, som det uddybes i det følgende med tre afgørende eksempler. Og Tesfaye bør ikke vurderes ud fra de undskyldninger, som han giver, men hvad han gør for, at omtanke og faglighed bliver centrale på skoleområdet, hvad der givetvis også vil kræve store ændringer i hans ministerium.

Anmeldelse

Kom ind i Anders Krabs store borgerlige telt

Familien betyder noget. Dette korte budskab er efter min mening det vigtigste, man skal huske fra Anders Krab-Johansens nye bog: ”Fri os fra den værdiløse borgerlighed”.

Debatindlæg

Stop Ensliggørelsen.

Forfatterne til denne kronik har igennem en årrække skrevet artikler sammen om køn og ligestilling. Vores motivation er ikke mindst, at der løbende må gøres indsigelse mod den udbredte tese om køn som en social konstruktion. En tese, der postulerer, at det er muligt via opdragelse og andre påvirkninger at udligne de forskelle, der er på mænd og kvinder.

Anmeldelse

Vestens ideologiske borgerkrig

Vesten oplever i disse år en intern krig på ideer, som mobiliserer både universiteter og forfattere og med mange direkte konsekvenser for politik, uddannelse og samfund.

Anmeldelse

Et kampskrift for borgerligheden

I en ny debatbog argumenterer Martin Ågerup, CEPOS´ tidligere direktør, for grundstrukturen for en samlet borgerlig politik. Det er en pædagogisk bog, som er læselig for alle, men det bedste er analyseapparatet.

Klima

Havstrømmene i Atlanterhavet

“Vi har simpelthen ikke målinger af havstrømme, der er i lange nok tidsserier til, at man kan lave den her type studier”. *
Klimaforsker Steffen Malskær Olsen med speciale i havstrømme ved Nationalt Center for Klimaforskning under DMI påpeger, at de data de to forskere på Niels Bohr Instituttet fremlægger er flot matematik, men ikke er målinger af havstrømme. Det er en indikator – en proxy – der er forbundet med en masse usikkerheder.

Opinion

Skal domme ikke afspejle proportionalitet i en retsstat?

Det burde i et retssamfund være uantageligt at medvirken til hvidvask på 26 mia. kr. giver en fængselsstraf på 9 eller 7 år, mens vidende medvirken til hvidvask af et langt større beløb ikke engang fører til en straffesag, som det er tilfældet i relation til Danske Banks medvirken til hvidvask.

Anmeldelse

Hvis Krigen kommer

Ulla Varnke Sand Egeskov og Bodil Frandsen har skruet en coffeetable-book sammen – om befolkningens forberedelse på krig.
Bogens koncept samler 4 elementer;
1) Beskrivelsen af den kolde krig, 2) De danske holdningsaktører, 3) REGAN Vest og 4) Tiden efter freden brød løs.

Politik

Kinas indre fare udløses i Taiwan

Kinesisk oprustning er ikke problemet. Det er møblementet i hjernen på den kinesiske leder, der har kommandoen over det store lands enorme slagstyrke, som er bekymrende.

Analyse

FN er i krig med Israel

Det lidende palæstinensiske folk har fortjent bedre end at blive tyranniseret af Iran og dets lakajer som Hamas og UNWRA. Når Hamas snart er væk, kommer turen forhåbentlig også til UNWRA. Det er palæstinensernes bedste håb om en fremtid i frihed og sikkerhed.

Opinion

Der er en fremtid for Nye Borgerlige

Et ungt parti vil være sårbart over for nye medlemmer, der ikke interesserer sig for partiets politiske program, men bruger deres nye platform som megafon for egne synspunkter. Medierne og politiske modstandere griber med begejstring fat i disse outsider-typer, hvis bizarre holdninger nu i pressen bliver præsenteret som partiets.

EU

Sammenbrud for retsstatsprincippet i Danmark?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol meddelte 9. oktober, at Iraktortur-sagen bliver optaget til realitetsbehandling. Hermed risikerer Højesterets frifindelse af Danmark for ansvar i denne tortursag at blive underkendt. Sker dette, vil det være at ligne med et juridisk sammenbrud for retsstatsprincippet i Danmark.

Politik

Populisme og isolationisme presser vestlige værdier

Når vestlige værdier taber til populisme og isolationisme, er det fordi, forskellen mellem godt og ondt bliver udvisket. Når demokrati og menneskerettigheder ikke forekommer befolkningerne så attraktive, er det fordi vi ikke tager vores egne værdier alvorligt.

EU

Når EU strammer garnet…

Et flertal i Parlamentet opfordrer Kommissionen og Ministerrådet til at organisere en ’Lex Orban’, der kan fratage en medlemsstat stemmeretten, hvis den forbryder sig mod ’EU’s værdier’, hvad det så end er for nogle. I første omgang skal aktionen forhindre Viktor Orban i at overtage formandsstolen i Det Europæiske Råd.

Politik

Etik og retssikkerhed glider i katastrofen

Blodrusen i toppen af regeringen går på forargelsen over, at en måske ansvarlig er løbet fra sit ansvar. Den samme regering, som har sat alt over styr ved at løbe fra sit ansvar i Minksagen – til små 20 mia!
Og Elbit-sagen og… Lad os stoppe med at tale moral i en sag som endnu ikke er undersøgt. I modsætning til regeringens sager, så kan Nordic Waste ikke forhandles væk uden at placere ansvar.