Landbrug

Landbrug

Større mængder dioxin og PCB i økologiske æg

Mængden af dioxin i udegående høns betyder, at forbrugeren helst bør variere sit forbrug af æg, meddeler Fødevarestyrelsen. Tænketanken Growz undrer sig over forskellig tilgang på økologiske og konventionelle fødevarer.

Landbrug

Landbrugspakken er en stor succes

Den såkaldte landbrugspakke, som blev vedtaget af den borgerlige regering i december 2015, er en stor succes, siger faglig direktør i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug Jørgen Evald Jensen.

Klima

Klimaændringer kan udnyttes af dansk landbrug

Klimaændringerne medfører, at planteavlerne i Danmark må tilpasse deres afgrøder til varmere forhold og mere nedbør. Men når det sker, vil Danmark stadig være et smørhul at drive landbrug i.

Landbrug

Landmænd demonstrerer mod politiske krav og aktivister

Trafikken i en række store tyske og franske byer bliver i dag tirsdag 22. oktober blokeret af traktorer. Landmændene demonstrerer mod politiske krav og politiske aktivister, som udskammer landmændene på de sociale medier.

Landbrug

NB alene imod ny dyrlægelov

Der var lagt op til bred enighed, da Folketinget torsdag skulle førstebehandle nye ændringer i dyrlægeloven. Formålet er især at modernisere Fødevarestyrelsens register VetStat, så det bedre kan løse sin opgave med at overvåge brugen af antibiotika til husdyr.

Klima

Growz: Mangelfuld information om landbruget

Politikerne på Christiansborg får ikke den fulde sandhed om landbrugets bidrag til udslippet af klimagasser, hvis de kun støtter sig til de modelberegninger, som man laver på eksempelvis Aarhus Universitet.

Klima

Klimavenlig slagtekalv på vej

Landbrugets viden- og informationscenter, Seges, er begyndt på et udviklingsarbejde, som skal ende med, at vi om fire år har en slagtekalv, som udleder mindre metangas, udnytter foderet mere effektivt og giver det møreste kød.

Landbrug

Vi er stolte af vore landmænd

”Vi er stolte af vores landmænd, vi elsker vores landmænd.” Donald Trump meddelte den 2. august, at der er indgået en handelsaftale med EU, som vil gøre det nemmere for amerikanerne at eksportere hormonfri oksekød til EU.

Klima

Forskere: Brug for GMO-planter når klimaet ændrer sig

177 planteforskere fra EU-landene appellerer nu til at ændre reglerne om GMO en lille smule — således at det bliver muligt at anvende den nyeste teknologi, den såkaldte CRISPR-metode, til at forbedre planternes egenskaber.

Klima

Dansk landbrug er klimavenligt

Dansk landbrug er et af de mest klimavenlige landbrug i verden, så det vil være en katastrofe for klimaet, hvis vi vælger af lukke ned for produktionen for at leve op til diverse klimakrav, mener områdedirektør i Landbrug&Fødevarer, Niels Peter Nørring.

Ministerium lyver om landbrugets sande tilstand

Landbruget har netop igen oplevet negative overskrifter i de store skrevne medier og i TV “Landbruget havde lovet at nedskære udledningen af kvælstof med 1451 tons, men leverede kun 12 tons” lød kernen i overskrifterne. De byggede på oplysninger fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Landbrug

Videnbaseret, effektivt landbrug bedst for bio-diversiteten

Skal vi på een gang skaffe mad til den stigende befolkning i verden og bevare størst mulig biologisk diversitet, altså flest mulige vilde dyre- og plantearter, så er den bedste løsning, at vi fremmer et effektivt, videnbaseret landbrug og IKKE økologisk landbrug.

Se hvad vores læsere mener
[adning id="17957"]