Henrik Gade Jensen

Anmeldelse

Muskulær kristendom

En ny bog fokuserer på den kristne gentleman, som var et udbredt ideal førhen. Den gang blev kristendommen opfattet som muskuløs, altså kraftfuld, og i stand til at forandre verden, ikke gennem politik, men gennem hver enkelts aktive indsats båret af en stærk karakter og pligtfølelse.

Notat

Barnebrude i Danmark

Mere end 1200 mindreårige piger med indvandrer- og efterkommerbaggrund – herunder også piger under den seksuelle lavalder – fik blåstemplet deres ægteskab af myndighederne med kongebrev fra 1980erne til 2017. Den dybe stat er problemet.

Anmeldelse

Religion skaber vrede og oprørske mænd

Vi skal kun 200 år tilbage i dansk historie for at finde religiøse konflikter af voldsom art mellem kristne. I en fredelig fynsk landsby opstod der strid mellem præsten og ’de hellige’ som ikke kunne forsones.

Notat

Befri Palæstina

Hamas har ikke blot kidnappet mere end 200 israelere, men holder også sin egen befolkning som gidsel. Det er på tide, at Vesten påtager sig en historisk opgave: at befri Palæstina, som de allierede engang befriede Tyskland fra barbariet.

Notat

Retssamfundet vinder (nogle gange) i et demokrati!

Efter den reelle frifindelse af Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen efter Højesterets afgørelse må vi forvente en opklaring af, hvordan landets udøvende magt kunne anklage dem for landsforræderi.

Anmeldelse

Den europæiske flygtningepolitik hjælper de forkerte

Asyl- og indvandringspolitikken er umoralsk, hævder tysk professor. Den tilgodeser de stærke, og lader de forfulgte i stikken. Fornuft og rationalitet sættes ud af kraft. Ved den store flygtningestrøm i 2015-16 blev ikke ét menneske reddet, som var i fare. Til gengæld døde titusinder i forsøget på at nå Europa og terrorister fulgte i kølvandet.

Analyse

Det knager i demokratiets fuger…

Regeringen ser magtens forvaltning som indgreb og kirurgi, som vi senest så det med et lønløft til særlige grupper – og ingenting til andre grupper. Det er en ny måde at forvalte magten på, men det ligger i tråd med tidligere væsentlige regeringsbeslutninger.

Anmeldelse

Kritisk analyse af klima-politikken

Hvis man vil læse en forståelig og god indføring i klimakrise og grøn omstilling ud fra en kritisk vinkel er Søren Hansens bog Troen på klimaet et godt sted at begynde. Bogen er kritisk overfor FN´s klimapanels beregninger og tilsvarende overfor den grønne omstilling, som hvis den realiseres efter planerne kan ødelægge det danske samfund, som vi kender det.

Anmeldelse

Man bliver kristen ved at betale kirkeskat

Den største og næsten anonyme bedrift i danmarkshistorien er opførslen af over 2000 landsbykirker i sten i middelalderen. De ligger der endnu, de fleste, og udgør Danmarks religiøse infrastruktur.

Anmeldelse

Bertolt Brecht og danskerne

Forfatteren Brecht var flygtning i Danmark 1933-39, men blev aldrig integreret og hånede danskerne, som gav ham asyl. Samtidigt støttede han Stalin og kommunismen i tyk og tyndt.

Anmeldelse

De glemte filantroper

I 1800-tallet vrimlede det med filantroper og kunstmæcener, som brugte store summer på at etablere private kunstsamlinger med tanke på at gør dem offentlig tilgængelige.

Notat

Danske nedslag fra den store filosofi

Den danske filosofis historie er mere en historie om store ideers påvirkning af dansk tænkning og kultur end af danskeres bidrag til den store filosofi.

Anmeldelse

Det er dit ansvar, selvom det ikke er din skyld

Alex Vanopslagh, som er formand for Liberal Alliance, har skrevet en god og let læst bog, som i fortællende stil giver en glimrende og tidsåndsfølsom indføring i LA´s liberale tankegods.

Analyse

Grundlovsklumme 2023

I USA findes en levende debat om forfatningen og dens fortolkning. Uenigheden angår overordnet, i hvilket omfang forfatningen skal forstås bogstaveligt og ud fra sin oprindelige hensigt. Hvis vi som tankeeksperiment anlagde ’the original intent’-vinkel på Grundloven, hvad så?

Anmeldelse

400 års studenterliv i København

Tidligere var universitetet selvstændigt og dedikeret til at søge sandhed, at skue det himmelske lys, men har forvandlet sig til et top-down styret universitet. De gamle studenterkollegier i København findes stadig og i år fejrer Regensen 400 års jubilæum.

Anmeldelse

Ukraines nationale befrielseskrig

Ruslands overfald på Ukraine har historiske rødder i Ruslands imperiale drømme fra Zar- og Sovjet-tiden, men ukrainerne vil have vestligt demokrati og ikke gammeldags autokrati.

Aktuelt

Tyskernes frivillige Morgenthau-plan

Som straf for nazismen projekterede USA´s finansminister under Anden Verdenskrig den såkaldte Morgenthau-plan, der skulle forvandle det industrialiserede Tyskland til et landbrugsland. Nu gennemfører den tysk-grønne regering selv planen.

Anmeldelse

Den kolde krig med forældet blik

Den kolde krig 1945-1990 er historie og forskerne kan mere og mere fordomsfrit beskrive våbenkapløbet og terrorbalancen dengang. Men den kolde krig må ikke fortabes i detaljer om antal raketter og våbensystemer.

Anmeldelse

Kelvin Lindemann – En glemt skæbne

En gang var han en af Danmarks mest sælgende forfattere og en kendt kulturpersonlighed, men han døde glemt og ubetydelig. Men Kelvin Lindemann var også en vigtig del af vores og det 20. århundredes historie.

Samfund

Påske

Påsken indeholder de mest dramatiske begivenheder i menneskehedens historie, fra glæde til sorg, fra optur til nedtur og op igen, fra venskab til forræderi, fra hengivenhed til brutalitet.

Anmeldelse

Rusland – elefanten i glasbutikken

Nøglen til at forstå Rusland søger vi stadig, og den historiske fremstilling af udviklingen fra Sovjetunionen til Rusland, fra Stalin til Putin, er god at blive klog på. Men vi sidder stadig tilbage med mange spørgsmål.

Kraftværk
Energi

Totalitær dansk energipolitik

Lars Rebien Sørensen fra Novo Nordisk Fonden vovede forsigtigt at kritisere dansk energipolitik og fik ørerne i maskinen. Hvor længe skal dansk energipolitik være underlagt meningstyranni? Er der ikke plads til dissidenter?

Anmeldelse

Europa fra krig til enhed

Når vi diskuterer Europas historie i efterkrigstiden og særligt udviklingen af EF/EU, vælter det op med mange hånde motiver til og forklaringer af udviklingen. For som i al historie er årsagerne mange og ofte viklet ind i ideer, ønsketænkning og realpolitik.

Top secret
Aktuelt

Spioner før og nu

Det er et farligt job at være agent og ikke mindst fordi arbejdsgiverne, nemlig efterretningstjenesterne, aldrig vedstår deres ansvar officielt.

Analyse

Så kender vi Tyskland igen

Nu er ikke kun atomkraft, men også kul blev det dæmoniske som skal uddrives af det moderne samfund. Klima-optøjer fylder rigtig meget i Tysklands medier lige nu.

Danmark

Striden om St. Bededag

St. Bededag har intet bibelsk belæg, så den kan godt afskaffes. Men alligevel bør vi gentænke ideen med helligdage.

Anmeldelse

Pseudoforskning i Danmark

Torsten Skovs bog Pseudoforskning er en bombe under megen forskning på universiteterne i Danmark. Spørgsmålet er kun om den får lov at detonere.

Anmeldelse

Gåden Xi Jinping

Nu er Kinas magtfulde leder Xi Jinping genvalgt som leder, så det er værd at få mere at vide om ham. Har han forstået markedsøkonomiens principper eller er han en Mao 2.0?

Anmeldelse

Tysk kultur mellem to verdenskrige

Flot udstilling på Louisiana om mellemkrigstidens tyske kultur, som giver et billede af et samfund under opbrud og hvor de besøgende kender slutningen.

Anmeldelse

Personligheder og magt

Portrætter af 12 statsmænd og en -kvinde, som på godt og ondt skabte Europa i det 20. århundrede

Se hvad vores læsere mener
[adning id="17957"]